ee
D J U R S L A N D S S K O L E N Djurslandsskolen  
                              Telf:  8959 2230 - Mail:  djurslandsskolen@norddjurs.dk    Djursvej 10 - 8586 Ørum Djurs  
e
  Ledige stillinger KompetenceCenter Tandplejen Om Skolen Kalender ForældreIntra
Organisation og ledelse  
D  j u r s l a n d s s k o l e n      i n f o r m e r e r Aktiviteter
SFO   Djurshulen   Motionsløb
Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte deres fritid alene og sammen med andre i værdige relationer.
Ring til afd.leder Ingrid V. Jepsen og hør mere: 8959 2230
Er en ungdomsklub for unge med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne fra Djurslandsskolen og andre, for hvem tilbuddet vil være relevant.

          KLIK HER  og læs mere
Årets motionsløb blev som sædvanligt
afholdt fredagen før efterårsferien i
området nær Mosebrugscentret i Stenvad, i let byget vejr.

            KLIK HER og se fotos.
børnehave børn   fritidsordning   Motionsløb
SpecialistTeam   IKT   Dimission
Djurslandsskolens specialistteam består af 3 fysioterapeuter, én høre/tale lærer, én psykolog samt én musikterapeut, som dagligt arbejder med de elever, som har brug for specialiseret hjælp.
3 pædagogiske- og én teknisk it-vejleder søger for, at skolen opfylder de krav, der stilles til it på skolen.


Djurslandsskolen dimitterede elever fra Damgården og Stenvad Afd. Borgmester Jan Pedersen overrakte eksamens- og OCN beviser til eleverne.

specialistteam
  IKT   Afslutningsfest
PLC   Lidt om os selv   Info
Står for pædagogisk lærings center,
hvis formål er at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktivi-teter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende perso-nales fokus på læreprocesser og læringsresultater.
 
Djurslandsskolen består i dag af hovedafdelingen på Djursvej 10, med kontorer, vejledere, administration og ledelse, samt tre satellitter, en i Fjellerup, en i Stenvad og en i udkan-ten af Ørum.

          KLIK HER og læse mere

 
         
Temauge 2016
Starter d. 15/3-2016
Temauge-emne

"We are the World"

Se stemningsbilleder
KLIK HER
FagSnuden
e
Fot    Linksiteoalbum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail - Ledelse
Mail - Administration
Mail - Personale
Telefonliste
Udvalg på skolen
Skolebestyrelse
Forældreforening
Socialforståelse
Informationer
Målsætning
BrugerInfo
Skolens pjecer
Praktikbeskrivelse
 
 
 
 
 
e