ee
D J U R S L A N D S S K O L E N Djurslandsskolen  
                              Telf:  8959 2230 - Mail:  djurslandsskolen@norddjurs.dk    Djursvej 10 - 8586 Ørum Djurs  
e
  Ledige stillinger KompetenceCenter Tandplejen Om Skolen Kalender ForældreIntra
Organisation og ledelse  
D  j u r s l a n d s s k o l e n      i n f o r m e r e r Aktiviteter
SFO   Djurshulen   AULA
Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte deres fritid alene og sammen med andre i værdige relationer.
Ring til afd.leder Ingrid V. Jepsen og hør mere: 8959 2230
Er en ungdomsklub for unge med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne fra Djurslandsskolen og andre, for hvem tilbuddet vil være relevant.

          KLIK HER  og læs mere
                 Nyt videndelingssystem
               
Fra uge 49 i 2019 lukker SkoleIntra ned og
erstattes af AULA. Det betyder også at denne
hjemmeside lukker og erstattes af en ny
hjemmeside. Mere herom senere.
 
Man tilgår AULA via browseren:
                 GOOGLE CHROME.
Google Chrome kan downloades her: KLIK HER
børnehave børn   fritidsordning    
SpecialistTeam   IKT   Ledige stillinger
Djurslandsskolens specialistteam består af 3 fysioterapeuter, én ergo-terapeut, én høre/tale lærer, én psykolog samt én musikterapeut, som dagligt arbejder med de elever, som har brug for specialiseret hjælp.
2 pædagogiske- og én teknisk it-vejleder søger for, at skolen opfylder de krav, der stilles til it på skolen.


Ingen ledige stillinger
på Djurslandsskolen.

KLIK HER

specialistteam
  ikt   Afslutningsfest
PLC   Lidt om os selv   Info
Står for pædagogisk lærings center,
hvis formål er at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktivi-teter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende perso-nales fokus på læreprocesser og læringsresultater.
 
Djurslandsskolen består i dag af hovedafdelingen på Djursvej 10, med kontorer, vejledere, administration og ledelse, samt tre satellitter, en i Fjellerup, en i Stenvad og en i udkan-ten af Ørum.

          KLIK HER og læse mere

 
         
 
Temauge 2019
Temaugen på Djurslandsskolen
starter tirsdag d. 9. april i uge 15,
og slutter fredag d. 12. april.

Tema: VIND/LUFT

Log på ForældreIntra for at se
stemningsbilleder.
FagSnuden
e
Fot    Linksiteoalbum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail - Ledelse
Mail - Administration
Mail - Personale
Telefonliste
Udvalg på skolen
Skolebestyrelse
Forældreforening
Socialforståelse
Informationer
Målsætning
BrugerInfo
Skolens pjecer
Praktikbeskrivelse
 
 
 
 
 
e